Начална  -- Статии --  Речник  Кой съм аз

 

 

 

 

 

 

МОЯТ РЕЧНИК

 

 

 

визия и мисия (на организация, проект, документ)

 

визия

Визия е описание на образа на бъдещето, какъвто е той в най-смелите мечти на автора. Тя е едно съкровено желание, но и твърдо, неподлежащо на съмнение решение по отношение на бъдещото положение. Визията очертава периметъра на нещото, за чиято реализация авторът е решил да работи. Тя е обява за прииждащото ново, изказана в сегашно време.

Визията предизвиква у читателите си пълна картина и образи.

Внимание! Не извика ли образи, никаква визия не е!

 

мисия

Мисия е ролята, която авторът заема в реализацията на визията си. Тя е обявена след визията, защото е нейно отражение и следствие. Говори в сегашно време и първо лице – аз или ние (правим...) Изказана е не толкова като желание, колкото като факт, произтичащ от взето вече решение.

Мисията е описана стегнато и по начин, извикащ (отново!) образи в съзнанието на читателя.

Не извика ли образи, никаква мисия не е!

 


 

порнография /13.10.2006 г./

Всякакви картинки, клипове, филмчета, текстове и песнички свеждащи жената до гъз, гърди, влагалище и устни; мъжът до пенис и мускули; съвкуплението до спорт, агресия или демонстрация на ... каквото и да било.

 


другар /01.01.2008 г./

Другар и другари са много хубави български думи, които за нещастие са натоварени с непоносима идеологическа тежест.

Когато ги използвам, имам предвид близък човек, който ми е пò съзаклятник и съмишленик, отколкото скъп приятел. Към другарите си изпитвам най-мили чувства и благодарност за искреността и предаността към "идеята".  Борил съм се неведнъж за доброто име на добри другари.

Случва ми се  да помисля за някого: "Ето още един човек за моята дружина!" или да искам да кажа на мои съмишленици другари, вместо "колеги", което е прекалено официално, или вместо "приятели", което е прекалено интимно.

 


гражданска активност /05.12.2005 г./

1. Гражданско въздействие върху институциите, което да е в състояние да ги накара да (про)работят за общото благо.
2. Усилия на гражданите за създаване на възможно най-благоприятни предпоставки бюрократи и политици да изпълняват съвестно задълженията си.

 


интелектуалец  /18.11.2003 г./

Особено чувствителна към обществените проблеми личност, която а) формулира идеи и методи целящи промяна, и б) търси най-добия начин за тяхното популяризиране и реализация.

Извън тази категория са хората длъжни, а не просто „в правото си”, да извършват горните дейности, в частност:

  • политици или партийци на изборна длъжност (пример, Едвин Сугарев)

  • професионални журналисти (пример, Георги Коритаров )

  • служители в съдебната система (пример, съдия Нели Куцкова)

  • всички държавни служители на пряко или косвено подчинение на политици (примери, служител в „Агенцията за малки и средни предприятия” или дознател в II Районно полицейско управление)

Не е интелектуалец човек подклаждащ омраза или пожелаващ унищожение.


Последно актуализиране на 09.01.2013 04.49 ч.

 

 

 

начална страница

обратно горе

 

www.probujdane.com

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile