МОЯТА КУТИЯ
С ИНСТРУМЕНТИ

èíñòðóìåíòàðèóì

 

 

   

 

 

 

 

Учеща организация

Учещата организация

Петата дисциплина - въведение

Учеща организация - Системно мислене и графично представяне на системи

09.12.2011 г.

Схеми "Санки"

Диаграми "Санки" - Графично представяне на потоци -
(енергийни, материални, миграционни, и т.н.)  

29.10.2008 г.

Visual complexity

Графично изобразяване на сложни феномен и статистически данни

18.11.2008 г.

Карта на властта

Графичнно представяне на властови отношения/ зависимости

27.08.2007 г.

 

Графично представяне на процеси (flow chart)

29.05.2006 г.

 

Софтуер за разпознаване на текст на кирилица

29.05.2006 г.

 

Интернет анкети

 27.08.2007 г.

 

Правила за написване на обзор (white paper)

29.05.2006 г.

 

Колективно създаване на документ в Интернет

29.05.2006 г.

 

MediaWiki - софтуер с отворен код за вграждане в сайт на уйки функции

29.05.2006 г.

 

 

 


начална страница

обратно горе

www.probujdane.com

пощата ми

Последно актуализиране на 09.01.2013 04.49 ч.